Kontakt

Foodwell Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Wyszyńskiego 14, 87-800 Włocławek
Inspektor Ochrony Danych – Maciej Kaczmarski, iod@bakalland.pl